رزمنده دیگری از لشکر فاطمیون به خیل شهدای مدافع حرم پیوست

رزمنده دیگری از لشکر فاطمیون به خیل شهدای مدافع حرم پیوست

سید علی اکبر موسوی از لشکر فاطمیون، سیزدهمین شهید مدافع حرم شهرستان خمینی شهر به خیل شهدای مدافع حرم پیوست.

رزمنده دیگری از لشکر فاطمیون به خیل شهدای مدافع حرم پیوست