رفتن زائران ایرانی به حج عمره منوط به امنیت مراسم حج تمتع شد

رفتن زائران ایرانی به حج عمره منوط به امنیت مراسم حج تمتع شد

– همشهری آنلاین: عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تشریح جلسه غیر علنی 30 فروردین مجلس گفت: در مورد حج عمره فعلا اصراری وجود ندارد …

رفتن زائران ایرانی به حج عمره منوط به امنیت مراسم حج تمتع شد