رهبر انقلاب مسئولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) را تمدید کردند

رهبر انقلاب مسئولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) را تمدید کردند

رهبر معظم انقلاب در حکمی مسئولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) را برای 5 سال دیگر تمدید کرد.

رهبر انقلاب مسئولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) را تمدید کردند

نصب بیتالک