رهبر معظم انقلاب: کسانی را داریم که هنوز نفهمیده اند این انقلاب چه بود و چه شد

رهبر معظم انقلاب: کسانی را داریم که هنوز نفهمیده اند این انقلاب چه بود و چه شد

خبرگزاری مهر: دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای هم زمان با سالروز شهادت آیت الله سید محمدباقر صدر در نوزدهم فروردین 1359 …

رهبر معظم انقلاب: کسانی را داریم که هنوز نفهمیده اند این انقلاب چه بود و چه شد