رونمایی ازکتاب زندگی آیت الله ملک حسینی(ره)و8کتاب ادبیات پایداری

رونمایی ازکتاب زندگی آیت الله ملک حسینی(ره)و8کتاب ادبیات پایداری

یاسوج – مراسم رونمایی از کتاب زندگی مرحوم آیت الله ملک حسینی(ره) و هشت کتاب ادبیات پایداری در یاسوج برگزار شد.

رونمایی ازکتاب زندگی آیت الله ملک حسینی(ره)و8کتاب ادبیات پایداری