رونمایی ازکتاب زن جامعه و خانواده اثر آیت الله دری نجف آبادی

رونمایی ازکتاب زن جامعه و خانواده اثر آیت الله دری نجف آبادی

در جلسه درس اخلاق بانوان استان از کتاب زن جامعه و خانواده نوشته آیت الله دری نجف آبادی رونمایی شد.

رونمایی ازکتاب زن جامعه و خانواده اثر آیت الله دری نجف آبادی