سبزه هفت سین را دوست دارم/ روح من با طبیعت عجین شده

سبزه هفت سین را دوست دارم/ روح من با طبیعت عجین شده

روح من با طبیعت عجین شده است و من بسیار عاشق طبیعت هستم.

سبزه هفت سین را دوست دارم/ روح من با طبیعت عجین شده