سخنرانی چهره های سرشناس سیاسی و فرهنگی

سخنرانی چهره های سرشناس سیاسی و فرهنگی

مراسم دهه فجر امسال با سخنرانی چهره های سرشناس سیاسی و فرهنگی در قم برگزار می شود.

سخنرانی چهره های سرشناس سیاسی و فرهنگی