سلسله نشست های روشنگری در کانون آدینه خوسف برگزار می شود

سلسله نشست های روشنگری در کانون آدینه خوسف برگزار می شود

خبرگزاری شبستان: مدیر کانون فرهنگی هنری آدینه خوسف از برگزاری سلسله نشست های روشنگری و بصیرتی در آ ستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد.

سلسله نشست های روشنگری در کانون آدینه خوسف برگزار می شود