سیدحسن خمینی: همواره کسانی هستند که دو به هم زنی می کنند

سیدحسن خمینی: همواره کسانی هستند که دو به هم زنی می کنند

پایگاه خبری جماران: یادگار گرامی امام گفت: اگر در جامعه ای بتوانیم محبت ها را عمیق کنیم، کینه ها را از بین ببریم و دلها را به هم مهربان کنیم آن جامعه روی سعادت می بیند و امکان پیشرفت پیدا می کند. …

سیدحسن خمینی: همواره کسانی هستند که دو به هم زنی می کنند