شاندیز میزبان پیکر شهید مدافع حرم شد

شاندیز میزبان پیکر شهید مدافع حرم شد

طرقبه شاندیز ظهر شنبه پیکر پاک شهید مدافع حرم رضا حسینی با حضور پر شور مردم و مسولین شاندیز، تشییع و به خاک سپرده شد.

شاندیز میزبان پیکر شهید مدافع حرم شد