شخصیت علمی و اخلاقی آیت الله علامه ایازی(ره) بررسی می شود

شخصیت علمی و اخلاقی آیت الله علامه ایازی(ره) بررسی می شود

سومین نشست از سلسله جلسات دفتر نشر معارف با نویسندگان و پژوهشگران (کتابخوان)، با محوریت بررسی شخصیت علمی و اخلاقی آیت الله علامه شیخ ابوالحسن ایازی(ره) ، برگزار می شود.

شخصیت علمی و اخلاقی آیت الله علامه ایازی(ره) بررسی می شود