شعار بهشتی، طالقانی رو تو کشتی از کجا آمد؟

شعار بهشتی، طالقانی رو تو کشتی از کجا آمد؟

کانال تلگرامی تاریخ ایرانی نقل قولی از سیدعلیرضا بهشتی در رابطه با چگونگی مطرح کردن شعار “بهشتی،طالقانی را تو کشتی” را منتشر کرد. در ادامه اظهارات سیدعلیرضا بهشتی را در این رابطه می خوانید؛ …

شعار بهشتی، طالقانی رو تو کشتی از کجا آمد؟