شناسایی پیکر یک شهید بعداز 32 سال

شناسایی پیکر یک شهید بعداز 32 سال

سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج خبر تفحص پیکر شهید جواهری کاشانی را پس از 32 سال به خانواده وی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس …

شناسایی پیکر یک شهید بعداز 32 سال