صبری بالاتر از صبر جمیل/ بانویی که مطیع محض امام زمانش بود

صبری بالاتر از صبر جمیل/ بانویی که مطیع محض امام زمانش بود

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس ، امروزه بازار عرفان های کاذب و دروغین گرم است و چه بسیارند کسانی که به اسم عرفان، سالکان الهی را به راه و رسم باطل خود مشغول کرده و وقت و عمر آنها را تلف می کنند …

صبری بالاتر از صبر جمیل/ بانویی که مطیع محض امام زمانش بود