صدقه بهترین هدیه برای مسافران خاک/ ملاقاتی به بهانه پنج شنبه آخر سال

صدقه بهترین هدیه برای مسافران خاک/ ملاقاتی به بهانه پنج شنبه آخر سال

امام صادق (علیه السلام): مردگان رفتن شما را می دانند و با حضور شما مسرور می شوند و با شما اُنس می گیرند و بهره مند می شوند.

صدقه بهترین هدیه برای مسافران خاک/ ملاقاتی به بهانه پنج شنبه آخر سال