صورت دارایی های امام خمینی چه بود؟

صورت دارایی های امام خمینی چه بود؟

آفتاب نیوز : جماران خاطره ای نقل شده از آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور از سال 60 تا 68 را درباره دارایی های امام منتشر کرده است. در این خاطره نگاری آمده است؛ …

صورت دارایی های امام خمینی چه بود؟