ضرورت برخورد جدی قوه قضائیه با فرد خاطی اهانت کننده به امام رضا(ع)

ضرورت برخورد جدی قوه قضائیه با فرد خاطی اهانت کننده به امام رضا(ع)

مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان ضمن اعلام انزجار خود از توهین به ساحت مقدس امام رضا(ع)، خواستار پیگیری سریع قوه قضائیه و برخورد با فرد یا افراد خاطی در این ماجرا و اعلام برائت از این اهانت …

ضرورت برخورد جدی قوه قضائیه با فرد خاطی اهانت کننده به امام رضا(ع)