عارف لرستانی بر اثر سکته فوت کرده است

عارف لرستانی بر اثر سکته فوت کرده است

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی قوه قضاییه گفت: پزشکی قانونی رسما اعلام کرده که قصور و تقصیری متوجه پزشک در مرگ عارف لرستانی نبوده و وی بر اثر سکته فوت کرده است. …

عارف لرستانی بر اثر سکته فوت کرده است