عربستان برای حج 96 از ایران دعوت نکرده!

عربستان برای حج 96 از ایران دعوت نکرده!

خبرگزاری ایسنا: وزیر حج عربستان گفته از ایران برای حضور در حج آینده دعوت کرده اما سازمان حج ایران می گوید؛ هیچ دعوتنامه رسمی از عربستان دریافت نکرده است. …

عربستان برای حج 96 از ایران دعوت نکرده!