عطر و بوی قرآن در فضای استان مرکزی

عطر و بوی قرآن در فضای استان مرکزی

خبرگزاری شبستان:در آخرین هفته های سال 95 و با رقابت بیش از 7 هزار حافظ قرآن با دیگر عطر و بوی معنوی کلام وحی در فضای استان مرکزی پیچید.

عطر و بوی قرآن در فضای استان مرکزی