علما و مراجع تقلید در دفتر آیت الله موسوی اردبیلی

علما و مراجع تقلید در دفتر آیت الله موسوی اردبیلی

خبرگزاری ایسنا: جمعی از علما و مراجع تقلید در دفتر آیت الله موسوی اردبیلی حضور یافتند و درگذشت این عالم فقید را تسلیت گفتند. …

علما و مراجع تقلید در دفتر آیت الله موسوی اردبیلی