عکس/دست خط علی مطهری در کلاس اول ابتدایی و یادداشت پدر

عکس/دست خط علی مطهری در کلاس اول ابتدایی و یادداشت پدر

خط کلاس اول علی مطهری و یادداشتی که شهید مطهری ذیل آن نوشت. به گزارش خبرآنلاین یکی از کارهای زیبای شهید مطهری به عنوان پدر این بود که نمونه هایی از آثار کودکی ما فرزندان خود را با نوشتن یادداشتی زیر آن نگه می داشتند …

عکس/دست خط علی مطهری در کلاس اول ابتدایی و یادداشت پدر