عکس| قرآن خواندن رهبر انقلاب در هواپیما

عکس| قرآن خواندن رهبر انقلاب در هواپیما

تصویر زیر مقام معظم رهبری را در حال قرائت قرآن در هواپیما نشان می دهد. ایشان همیشه بر تلاوت و حفظ قرآن کریم تأکید دارند.

عکس| قرآن خواندن رهبر انقلاب در هواپیما