عیادت از حجت الاسلام قرائتی

عیادت از حجت الاسلام قرائتی

جمعی از اصحاب رسانه با حضور در بیت حجت الاسلام محسن قرائتی از ایشان عیادت کردند.

عیادت از حجت الاسلام قرائتی