عیادت رییس دفتر رهبر معظم انقلاب از آیت الله نورمفیدی

عیادت رییس دفتر رهبر معظم انقلاب از آیت الله نورمفیدی

رییس دفتر رهبر معظم انقلاب و تعدای از مسئولان استانی امروز از آیت الله نورمفیدی در بیمارستان عیادت کردند.

عیادت رییس دفتر رهبر معظم انقلاب از آیت الله نورمفیدی