عیادت عارف از آیت الله موسوی بجنوردی

عیادت عارف از آیت الله موسوی بجنوردی

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از آیت الله موسوی بجنوردی عیادت کرد. به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف با حضور در بیمارستان از آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی عیادت کرد. …

عیادت عارف از آیت الله موسوی بجنوردی