فاش شد رازی که آن مستور بود

فاش شد رازی که آن مستور بود

به مناسبت عید سعید مبعث در تاریخ 30/1/1395 مصادف با 22 ماه رجب سروده شد

فاش شد رازی که آن مستور بود