فیش های حج در چنگ دلالان

فیش های حج در چنگ دلالان

حالا که دفتر حج تمتع دوباره باز شده؛ حالا که رفت و آمدهای هیات حج ایرانی با طرف های سعودی برای راه افتادن دوباره حج به ثمر رسیده است؛ حالا که مردم بار دیگر امیدوار شده اند به ادای فریضه الهی …

فیش های حج در چنگ دلالان