فیلم | درگذشت قاری بین المللی پس از تلاوت آیه ای درباره مرگ

فیلم | درگذشت قاری بین المللی پس از تلاوت آیه ای درباره مرگ

جعفر عبدالرحمن، قاری معروف اندونزی، دیروز سه شنبه هنگام تلاوت زنده قرآن کریم پس از قرائت آیه ای درباره مرگ از سوره ملک درگذشت. در فیلم زیر آخرین لحظات قرائت قرآن و درگذشت ناگهانی او را می بینید.

فیلم | درگذشت قاری بین المللی پس از تلاوت آیه ای درباره مرگ