قدم زدن علی ابن ابی طالب زیر باران/ این آبی است که از نزدیکی های عرش آمده است

قدم زدن علی ابن ابی طالب زیر باران/ این آبی است که از نزدیکی های عرش آمده است

امیر المؤمنین علی علیه السلام همیشه به محض شروع شدن باران، زیر آن می ایستادند تا جایی که سر و ریش و لباسشان خیس می شد…

قدم زدن علی ابن ابی طالب زیر باران/ این آبی است که از نزدیکی های عرش آمده است