متن نمازی که رهبر انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی اقامه کردند/فیلم

متن نمازی که رهبر انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی اقامه کردند/فیلم

مقام معظم رهبری بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی نماز خواندند و پیکر ایشان از دانشگاه تهران تشییع شد.

متن نمازی که رهبر انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی اقامه کردند/فیلم