مراسم استقبال از شهدای گمنام در چهارمحال و بختیاری به روایت تصویر

مراسم استقبال از شهدای گمنام در چهارمحال و بختیاری به روایت تصویر

مراسم استقبال از 7 شهید گمنام در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

مراسم استقبال از شهدای گمنام در چهارمحال و بختیاری به روایت تصویر