مراسم بزرگداشت آیت الله استاد محمد واعظ زاده خراسانی

مراسم بزرگداشت آیت الله استاد محمد واعظ زاده خراسانی

مراسم بزرگداشت آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی روز یک شنبه پنجم دی با حضور شخصیت های کشوری و لشکری در مسجد امام صادق (ع) واقع در میدان فلسطین تهران برگزار شد …

مراسم بزرگداشت آیت الله استاد محمد واعظ زاده خراسانی