مراسم بزرگداشت آیت الله سید مهدی ابن الرضا درقم

مراسم بزرگداشت آیت الله سید مهدی ابن الرضا درقم

مراسم بزرگداشت آیت الله سید مهدی ابن الرضا در مسجد اعظم قم برگزار شد.

مراسم بزرگداشت آیت الله سید مهدی ابن الرضا درقم