مراسم بزرگداشت آیت الله شاهرخی خرم آبادی برگزار شد

مراسم بزرگداشت آیت الله شاهرخی خرم آبادی برگزار شد

خبرگزاری شبستان: مراسم بزرگداشت آیت الله محمد تقی شاهرخی خرم آبادی در زادگاه وی برگزار شد.

مراسم بزرگداشت آیت الله شاهرخی خرم آبادی برگزار شد