مراسم بزرگداشت مرحوم حاج سید مهدی ابن الرضا خوانساری

مراسم بزرگداشت مرحوم حاج سید مهدی ابن الرضا خوانساری

مراسم بزرگداشت مرحوم حاج سید مهدی ابن الرضا خوانساری فردا پس از فریضه عشا در مسجد اعظم قم برگزار می شود.

مراسم بزرگداشت مرحوم حاج سید مهدی ابن الرضا خوانساری