مراسم ترحیم آیت الله ابن الرضا در قم

مراسم ترحیم آیت الله ابن الرضا در قم

مراسم ترحیم آیت الله سیدمهدی ابن الرضا در مسجد اعظم قم برگزار شد.

مراسم ترحیم آیت الله ابن الرضا در قم