مراسم تشییع آیت الله حلیمی در قم برگزار می شود

مراسم تشییع آیت الله حلیمی در قم برگزار می شود

مراسم تشییع پیکر آیت الله محمد علی حلیمی در قم برگزار می شود.

مراسم تشییع آیت الله حلیمی در قم برگزار می شود