مراسم تشییع پیکر آیت الله واعظ زاده خراسانی در مشهد برگزار شد

مراسم تشییع پیکر آیت الله واعظ زاده خراسانی در مشهد برگزار شد

مشهد مراسم تشییع و خاکسپار پیکر آیت الله واعظ زاده خراسانی صبح دوشنبه در مشهد برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر آیت الله واعظ زاده خراسانی در مشهد برگزار شد