مراسم چهلم سلیم مؤذن زاده اردبیلی برگزار شد

مراسم چهلم سلیم مؤذن زاده اردبیلی برگزار شد

اردبیل – با حضور پرشور اقشار مختلف مردم مراسم چهلم سلیم مؤذن زاده اردبیلی در مسجد اعظم اردبیل برگزار شد.

مراسم چهلم سلیم مؤذن زاده اردبیلی برگزار شد