مراکز تبلیغ دین و مسجد با هم افزایی و براساس وحدت کار کنند

مراکز تبلیغ دین و مسجد با هم افزایی و براساس وحدت کار کنند

بهشهر- نماینده ولی فقیه در سپاه محمد رسول الله (ص) تهران گفت: مراکزی تبلیغ دین و مسجد با هم افزایی بیشتری در کنار هم و براساس برنامه واحد کار کنند.

مراکز تبلیغ دین و مسجد با هم افزایی و براساس وحدت کار کنند