مرحوم دولابی: از راه محبّت و دل بروید

مرحوم دولابی: از راه محبّت و دل بروید

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: ان شاء الله از راه محبّت و دل بروید، اشتباه نخواهید رفت. راه دل خیلی زیباست، زیرا متعلق به خدا و ائمه(ع) است. بدن و جسم این طور نیست. جسم را از ارواج مختلفه آفریده اند.

مرحوم دولابی: از راه محبّت و دل بروید