مرحوم دولابی: امیرالمومنین(ع) خزانه خداست

مرحوم دولابی: امیرالمومنین(ع) خزانه خداست

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: قربان آن ذره از حبّ علیّ ابن ابیطالب(ع)، آن را ذره فرمودند چون از بالا آمده است، از پیشگاه خدا – عِندنا خَزائنُهُ؛ امیرالمومنین(ع) خزانه خداست …

مرحوم دولابی: امیرالمومنین(ع) خزانه خداست