مرحوم دولابی: چون میّت در دست غسّال باش

مرحوم دولابی: چون میّت در دست غسّال باش

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: آیا نگفته است که المومنُ کالمَیِّتِ فی یَدی الغاسِلِ. خدا حتی آنچه من باب مَثَل می آورد راست است. نمی خواهد صریح بگوید، مثل مهم تر است …

مرحوم دولابی: چون میّت در دست غسّال باش