مردم با فتنه گران هرگز آشتی نخواهند کرد

مردم با فتنه گران هرگز آشتی نخواهند کرد

امام جمعه موقت تهران: بعضی ها گویا دوباره می خواهند اعلان موجودیت کنند و با وجود اینکه در فتنه 88 سهم داشتند و زیان های غیرقابل جبرانی به مردم وارد کردند، زبانشان دراز شده و از “آشتی ملی” حرف می زنند.

مردم با فتنه گران هرگز آشتی نخواهند کرد