مسؤولان قبل از سرمای پاییز، خانه های ویران شده را بازسازی کنند

مسؤولان قبل از سرمای پاییز، خانه های ویران شده را بازسازی کنند

امام جمعه مشهد خطاب به مسؤولان اجرایی گفت: تخریب خانه های روستاییان مناطق زلزله آن ها را دچار مشکلاتی کرده است و مسؤولان قبل از سرمای پاییز این مناطق تخریب شده را بازسازی کنند.

مسؤولان قبل از سرمای پاییز، خانه های ویران شده را بازسازی کنند