مسئولان پاسخگوی اجرای کنسرت خواننده زن در اراک باشند/ اجازه ترویج بی بند و باری و اباهه گری را نمی دهیم

مسئولان پاسخگوی اجرای کنسرت خواننده زن در اراک باشند/ اجازه ترویج بی بند و باری و اباهه گری را نمی دهیم

رئیس حوزه علمیه امام خمینی(ره) اراک با بیان اینکه مسئولان استان مرکزی باید پاسخگوی اجرای کنسرت خواننده زن در اراک باشند گفت: اجازه ترویج بی بند و باری و اباهه گری در استان مرکزی را نمی دهیم.

مسئولان پاسخگوی اجرای کنسرت خواننده زن در اراک باشند/ اجازه ترویج بی بند و باری و اباهه گری را نمی دهیم