مشارکت گروه های تبلیغی حوزه علمیه قم با پلیس مازندران در نوروز 96

مشارکت گروه های تبلیغی حوزه علمیه قم با پلیس مازندران در نوروز 96

طلاب اعزامی از حوزه علمیه قم به مدت 240 ساعت در ایستگاهای فرهنگی پلیس مازندران در تعطیلات نوروزی مشارکت داشتند.

مشارکت گروه های تبلیغی حوزه علمیه قم با پلیس مازندران در نوروز 96