مهدی را امام رضا (ع) به ما داد و ما هم آن را تقدیم حضرت زینب (س) کردیم/ شرمنده و مدیون همسر شهید (عروسمان) هستیم

مهدی را امام رضا (ع) به ما داد و ما هم آن را تقدیم حضرت زینب (س) کردیم/ شرمنده و مدیون همسر شهید (عروسمان) هستیم

پدر شهید مهدی شکوری سومین شهید مدافع حرم گنبدکاووس، با اشاره به جریان تولد شهید مهدی شکوری گفت: امام رضا (ع) این فرزند را به ما داد و ما نیز آن را تقدیم به حضرت زینب کردیم.

مهدی را امام رضا (ع) به ما داد و ما هم آن را تقدیم حضرت زینب (س) کردیم/ شرمنده و مدیون همسر شهید (عروسمان) هستیم